Mevzuat
 

Mevzuat Bilgi Sistemine Hoşgeldiniz

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Bilgi İşlem Başkanlığı'nın teknik desteğiyle yayımlanan Mevzuat Bilgi Sistemi'nden ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Mevzuat Bilgi Sistemi yenilenerek daha fonksiyonel hale getirilmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait yönetmelikler ile tebliğler sisteme eklenmiştir.

Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümlerini bulabilirsiniz.

Yenilenen sistemimizde mevzuat metinleri biçimli metin olarak sunulmuş ve metin içerisinde aradığınız ifadeler işaretlenerek okuma kolaylığı sağlanmıştır.

Andlaşmalar

Milletlerarası Andlaşmalar sadece fihrist olarak yayımlanmıştır. Andlaşmaların metinlerine resmi gazeteden ulaşılabilir.

Detaylı Arama

Arama yapmak için yukarıdaki menüde bulunan Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler, Tebliğler veya Mülga Kanunlar linklerine tıklayarak istediğiniz türdeki mevzuat içerisinde kelime taraması yapabilirsiniz. Kanun, KHK veya Mülga Kanunlara numarası ile doğrudan erişebilirsiniz.

Fihristler

Alfabetik olarak sunulan Kanun, KHK, Tüzük, Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler, Kurum ve kuruluşlara ait yönetmelikler, Üniversitelere ait yönetmelikler ve Tebliğlerin fihristlerinden de metne ulaşabilirsiniz.

https://www.mevzuat.gov.tr/

Bağlantılar
  • Cumhurbaşkanlık
  • Başbakanlık
  • Mahalli İdareler
  • Türkiye Belediyeler Birliği
  • AB Genel Sekreterliği
  • Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
  • Devlet Personel Başkanlığı
  • Yerel Yönetim Portalı

  • Tasarım ve Programlama : Webkent Yazılım